Anslagstavla

Vikarierande instruktör sökes

ASA Safety Center lediganslår följande vikariat på heltid med tillträde 12.02.2024 eller enligt överenskommelse, t.o.m. 31.08.2024.

Instruktörens arbetsuppgifter är i första hand att verka som instruktör vid de kurser som utförs i ASA Safety Centers regi, i både STCW såsom övrig utbildning på olika språk, svenska, finska och engelska. Utöver kursverksamheten skall även instruktören i samarbete med den ledande instruktören utveckla kursprogrammen och den övriga verksamheten vid ASA Safety Center.

Behörighetskrav för tjänsten är: Vaktstyrmans-, eller vaktmaskinmästarexamen, eller därmed jämförbar utbildning och erfarenhet av säkerhetsarbete inom sjöfart. Goda språkkunskaper i Engelska och eller Finska i tal och skrift samt erfarenhet av pedagogiskt arbete räknas som merit för tjänsten.

Grundlön f.n. 3110,36 euro/månad, allmänna tillägget 121,24 tillkommer samt eventuella ålderstillägg enligt tjänstekollektivavtalet.

Närmare upplysningar fås av tf chef och utbildningsansvarige för ASA Safety Center, Susann Friman Abrahamsson, tfn 018-24103, susann.friman.abrahamsson@asa.ax eller ledande instruktör Johan Backman tfn 018-24106.

Ansökningshandlingar skall vara tillhanda för ASA Safety Center senast 31.01.2024 kl 12:00 per mail till info@asa.ax märke Instruktör 2024. Rekrytering sker fortlöpande.

Nyhet 2023 gällande priserna för våra kurser

Kurser med start från och med den 01.08.2023 har prisjusterats:

Kombiref utan FRB€ 805.00
Kombiref med FRB€ 1,155.00
SCRB€ 420.00
SCRB ref€ 315.00
FRB€ 960.00
FRB ref€ 350.00
AFF€ 750.00
AFF ref€ 490.00
BFF€ 780.00
BFF ref€ 430.00
BST€ 1,050.00
BST ref€ 550.00

 

Priserna är ex moms.