Brandövningsfältet

Vårt brandövningsfält ger dig möjligheten att under kontollerade och säkra former lära dig hur du hanterar bränder ombord på fartyg och iland. Du hittar vårt brandövningsfält vid Klintkajen i Mariehamn.

Brandövningsanläggningen är modern, säker och miljövänlig. Vi använder gas som bränsle vid utomhusövningar, vilket inte alstrar någon rök.

På övningsfältet hittar du även en rökdykningssimulator där du kan träna insatser. Simulatorn är uppbyggd av ett system av containrar som ger intrycket av en byggnad eller ett fartyg.

Svårighetsgraden på rökdykningsövningarna anpassas genom tillförsel av värme och artificiell rök. Bränderna anläggs alltid under kontrollerade former. Simulatorn är utrustad med rökgasrening och allt släckningsvatten renas innan det går vidare till stadens reningsverk.

Brandövningsfältet ger även möjligheter att simulera större och mindre vätskebränder, bränder i tankar med brandfarligt gods, bilbränder, och tankläckage samt mycket annat.

Din trygghet och säkerhet har högsta prioritet för oss. Våra erfarna instruktörer finns alltid nära till hands för att guida och hjälpa dig. Vi är här för dig hela vägen.

Utrustning

 • Kall rökdykning i en autentisk miljö (tex. hytt,hotell,lägenhetskorridor, pentry, kök)
 • Varm rökdykning , i tex. maskinrum/pannrum, där man kan angripa branden horisontellt
 • Simulator för rökdykning i bursystem (möjlighet till värme)
 • Bilbrandssimulator (tex. verkstad, bildäck på fartyg)
 • Brandlabb
 • Utomhussläckningsanläggning
 • Kemikalieutsläpp/läckage (tex. bränsleutsläpp vid lös cistern, mack eller väderdäck)
 • Takmodul där man kan träna håltagning i tak/nedfirning och säkring med lina
 • Brunn, där man kan träna upphissning/säkring av skadad person
 • Testning av strålrör och pumpar.
 • Bryggsimulator/ledningsplatssimulator

Övrig utrustning

 • Andningsapparater
 • Värmekameror
 • Radio
 • Möjligheter att använda sina egna utrustningar vid övningar

All säkerhetsutrustning du behöver till våra kurs får du på plats.

 

Hitta hit

Kartan laddar...